DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

04

03

TT Họ và tên Chuyên môn
I PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI – CAO ĐẲNG
1 Đặng Thảo Trang Ngôn ngữ học
2 Lê Đức Mạnh Ngôn ngữ Anh
3 Nguyễn Thị Liên Hương TESOL
4 Phạm Mai Hiền SP Tiếng Anh
5 Nguyễn Thị Phương Lan SP Tiếng Anh
6 Nguyễn Thị Hồng Vân SP Tiếng Anh
7 Đào Ngọc Thúy TESOL
8 Phạm Đình Tùng Ngôn ngữ Anh
9 Kim Xuân Phúc Công nghệ thông tin
10 Trần Thị Diệu Linh Triết học
11 Trần Văn Cường SP Thể dục thể thao
12 Phan Thanh Hải Khoa học xã hội
13 Phạm Thị Yến Luật
II QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ – CAO ĐẲNG
1 Trần Thị Mỹ Hằng Quản trị kinh doanh
2 Nguyễn Minh Đức Tài chính
3 Trương Thị Bích Ngọc Quản trị kinh doanh
4 Nguyễn Danh Huy Quản trị kinh doanh
5 Vũ Bích Ngọc Lãnh đạo và quản trị kinh doanh
6 Đỗ Đức Thuận Quản trị kinh doanh
7 Nguyễn Thái Hà Chương trình phát triển Quốc
8 Nguyễn Thùy Anh Quản trị kinh doanh
9 Phạm Thị Yến Luật
10 Phan Thanh Hải Khoa học xã hội
11 Kim Xuân Phúc Công nghệ thông tin
12 Vũ Thị Hạnh SP Tiếng Anh
III QUẢN TRỊ BÁN HÀNG – CAO ĐẲNG
1 Nguyễn Thị An Quyên Marketing
2 Phan Thị Thanh Tâm Luật kinh doanh quốc tế
3 Tô Ngọc Quỳnh Quản trị kinh doanh
4 Nguyễn Minh Đức  
5 Nguyễn Thị Quý Linh Quản trị kinh doanh
6 Nguyễn Tiến Phúc Quản trị kinh doanh
7 Phùng Thị Mai Hương Khoa học chiến lược khởi nghiệp
8 Lê Hồng Hạnh Marketing
9 Phạm Thị Yến Luật 
10 Phan Thanh Hải Khoa học xã hội
11 Kim Xuân Phúc Công nghệ thông tin
12 Trần Thu Trang Quản trị kinh doanh
IV QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – CAO ĐẲNG
1 Trần Việt Triều Quản trị kinh doanh
2 Trịnh Phương Dung Quản trị khách sạn
3 Đinh Thị Thu Vân Quản trị kinh doanh
4 Đào Tất Tiến Quản trị kinh doanh
5 Bùi Từ Lê Quản trị khách sạn
6 Nguyễn Ngọc Luận Quản trị kinh doanh
7 Nguyễn Minh Đức Tài chính
8 Nguyễn Thị Vân Anh Quản trị kinh doanh – kinh doanh nhà hàng
9 Nguyễn Quang Trung Quản trị kinh doanh
10 Phạm Thị Yến Luật
11 Phan Thanh Hải Công nghệ thông tin
12 Nguyễn Thị Mỹ Ly Tiếng Anh TM
HNET thành viên của EQuest - Tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam.  
Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận