HNET - Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội
93%

93%

Có việc ngay sau khi tốt nghiệp

Thực tập

Thực tập

Ngay từ năm thứ 1

70%

70%

Thực hành thời gian đào tạo tại doanh nghiệp

Vì sao bạn nên học tại HNET ?

1. Chú trọng thực hành

1. Chú trọng thực hành

Bằng phương pháp đào tạo học theo dự án.

2. Rút ngắn thời gian học

2. Rút ngắn thời gian học

Bằng phương pháp học chủ động.

3. Nhận lương thực tập

3. Nhận lương thực tập

Tại doanh nghiệp thực tập.

4. Học song bằng

4. Học song bằng

Học song bằng hoặc liên thông.

5. Tự tin giao tiếp tiếng Anh

5. Tự tin giao tiếp tiếng Anh

Kỹ năng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu công việc.

6. Có việc làm ngay

6. Có việc làm ngay

HNET giới thiệu việc làm cho Học viên.